İdari İşler

"Doğru hedef, doğru adım"

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu doğrultusunda sitelerin, rezidansların, apartmanların, alışveriş merkezlerinin, iş merkezlerinin vb. yönetim hizmetlerinin profesyonel olarak yürütülmesi. Karar defteri, işletme defteri gibi resmi defterlerin noter tasdik ve tüm işlemlerinin yaptırılması. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Genel Kurul çalışmalarının organize edilmesi. Ortak mahal elektrik, su, doğalgaz aboneliklerinin yapılması. Bütçede öngörülen mal ve hizmet alımlarının ihale yasası hükümleri doğrultusunda yapılması. Site adına banka hesabı açtırılması. Havale, EFT gibi tüm bankacılık hizmetlerinin yapılmasının sağlanması.

Detaylar :

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu yönetim planında belirlenen zamanlarda site/apartman yönetim kurulu/yönetici ve denetim kurulu/denetçi seçimini zorunlu kılmaktadır. Alışılmış ve belirlenen zamanlarda yapılan seçimlerle en az bir yıllık dönemi kapsayan süre için yöneticiler ve denetçiler seçilmektedir. Bu seçimlerin yapıldığı genel kurul toplantılarında hem geçmiş bir yıllık dönemin icraatları ve ibrası yapılırken hem de seçimlerden sonraki dönemin yöneticileri belirlenmektedir. Dolayısı ile yapılan bu genel kurul toplantılarının özellikle 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun özüne uygun olması gerekmektedir. İbra edilen belgeler ve harcamaların yanlış ve eksik düzenlenmesi birçok sıkıntılara sebep olmaktadır. SİPAHİ GRUP YÖNETİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. olarak seçim organizasyonu konusunda aşağıdaki hizmetler verilmektedir.

 • Geçmiş yıllın gelir ve gider hesap cetvellerinin hazırlanması
 • Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının hazırlanması
 • Denetim Kurulu faaliyet raporlarının hazırlanması
 • Toplantıya katılanların cetvelinin hazırlanması
 • Yeni dönem ihtiyaç olan tüm bilgi ve belgelerin hazırlanması
 • Yeni dönem işletme bütçesinin hazırlanması
 • Seçimlerin yapılmasını müteakip toplantı tutanağının düzenlenmesi
 • Kararların düzenlenmesi vb. hizmetler.

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun 37. Maddesi uyarınca siteler ve apartmanlar için hazırlanması zorunlu olan işletme bütçesinin hazırlanması hizmetidir. Yasanın ilgili maddesine göre işletme bütçesinin kat malikleri kurulunca kabul edilmesi gerekir. Kat malikleri kurulunca kabul edilmiş bir işletme projesi yoksa yönetim kurulu/yönetici tarafından işletme projesi hazırlanması gerekir. SİPAHİ GRUP YÖNETİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. olarak sitelerimiz ve apartmanlarımız bir zorunluluk olan bütçe sitelerimizin mevcut durumlarına göre uzman personelimiz tarafından hazırlanır. Bu bütçede sitenin/apartmanın bir yıllık faaliyet dönemindeki tahmini gelir ve gider tutarları gösterilir. Titiz bir çalışma ile denk bütçe hazırlanır. Hazırlanan bu bütçe ile site sakinlerimizin ödemesi gereken aidat, avans (demirbaş) ve yakıt bedelleri belirlenmiş olur. Bütçenin gerçekçi ve doğru olması yıl içinde yöneticilerimizi zor duruma sokmaz. Gerekli özen gösterilmeden hazırlanan bütçeler dönem içerisinde ek aidat toplamaları ve sıkıntılara sebep olur. SİPAHİ GRUP YÖNETİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. her türlü işletme bütçesi hazırlanması noktasında her zaman yöneticilerimizin yanında olmaya devam ediyor.

İdari İşler hizmetleri kapsamında SİPAHİ GRUP YÖNETİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. olarak aşağıdaki hizmetler verilmektedir.

 • Sitedeki teknik hizmetler, temizlik hizmetleri, peyzaj bakım hizmetleri, güvenlik ve kontrol hizmetleri ile ortak alanların ilaçlama ve kemirgen mücadelesi hizmetlerinin koordineli olarak yapılması.
 • Kanunlar ve ilgili mevzuat doğrultusunda tüm çalışanların yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, ilgili tüm yasal evrakların belirli periyotlarda site yönetimine sunulması, iş güvenliği ve işçi sağlığı kanun, tüzük ve yönetmelikleri doğrultusunda tedbirlerin alınması, bunun için gerekli tüm teçhizat ve donanımın sağlanması, (baret, emniyet kemeri, iş ve özel elbise vb.
 • Personelin sürekli eğitiminin yapılarak, tüm hizmetlerin en verimli şekilde yürütülmesinin sağlanması
 • Bakım sözleşmelerine uygun biçimde tüm cihazların sözleşmeli kuruluşlarca yapılacak bakımlarının takibi, bakım sonu tutanağının ilgili teknik personel, proje sorumlusu tarafından onaylanması ve site yönetimine sunulması
 • Çalışan personelin görev tanımlarının yapılması, mesai nöbet durumlarının tespit edilerek site yönetimine sunulması, onaylanan iş programına uygun biçimde hizmetlerin yapılması
 • Haftada en az 2 gündüz 2 gece olmak üzere projenin denetim şefleri tarafından denetlenmesi, denetim raporların site yönetimine sunulması