Danışmanlık

"Uzman yardım, hızlı çözüm"

Site Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ile site sakinleri, kiracılar ve site çalışanlarından gelen her türlü soruna, sitelerde yaşanan problemlere, yaşanan sıkıntılara ve anlaşmazlıklara mevzuat doğrultusunda çözüm üretilmesi. Genel Kurul danışmanlığı. Genel Kurulun sevk ve idaresi. Site hesaplarının resmi kayıtları göre incelenmesi. Yönetim planı hazırlanması. İşletme projesi olmayan sitelere işletme projesi yapılması. Müteahhit firmalara site yönetimi ile ilgili olarak her türlü desteğin verilmesi, geçici yönetim ve denetim kurullarının atanması. Yönetici ya da yönetim kurulu seçimi yapamayan sitelere danışmanlık hizmeti verilmesi.

Detaylar :

Kat Mülkiyeti Kanunu ve diğer yasal mevzuatlar çerçevesinde site ve apartman yöneticilerimiz ile buralarda ikamet eden sakinlerimizin her türlü sorunlarına çözüm üretme hizmetinin verilmesidir. Bu kapsamda SİPAHİ GRUP YÖNETİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. olarak aşağıdaki hizmetler verilmektedir.

  • Site Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinden gelen ve site yönetimi ile ilgili her türlü sorunlara çözüm üretimi
  • Site Denetim Kurulu Başkan ve Üyelerinden gelen ve site yönetim ve denetimi ile ilgili her türlü sorunlara çözüm üretimi
  • Apartman Yönetici ve Deneticilerinden gelen türlü sorunlara çözüm üretimi
  • Site malikleri ve kiracılarından gelen her türlü sorunlara çözüm üretimi, vb. hizmetler.

Kat Mülkiyeti Kanunun 28. maddesi yönetim planını tanımlamaktadır. Yasanın ilgili maddesine göre YÖNETİM PLANI; sitenin yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenler. Yönetim planı, bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir.

  • Yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, ana gayrimenkulün yönetiminden doğacak anlaşmazlıklar Kat Mülkiyeti Kanununa ve genel hükümlere göre karara bağlanır.
  • Yönetim planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır. Yasaya göre kat maliklerinin mahkemeye başvurma hakları saklıdır.
  • Yönetim planı ve bunda yapılan değişiklikler, bütün kat malikleriyle onların külli ve cüzi haleflerini ve yönetici ve denetçileri bağlar.
  • Yönetim planının ve onda sonradan yapılan değişikliklerin tarihi, kat mülkiyeti kütüğünün (beyanlar) hanesinde gösterilir ve bu değişiklikler yönetim planına bağlanarak kat mülkiyetinin kuruluş belgeleri arasında saklanır.
  • SİPAHİ GRUP tarafından tüm site ve apartmanlarımıza en profesyonel şekilde yönetim planı hazırlanması hizmeti verilmektedir.